Ürünlerimiz

Dalga boyu 200-1100 nm ve 1100-1700 nm aralığında çalışan Baki Spektromete ile yansıma, geçirme ve soğurma ölçümleri ile birlikte renk ölçümleri yapılabilmektedir. Baki spektrometre uygun yazılımı LIBS sistemine entegre edilerek element, Raman spektrmetre sistemene entegre edilerek molekül analizleri yapılmaktadır. Baki LIBS sisteminde ns atımlı Nd:YAG lazer ve Raman sisteminde dalga boyuna uygun probe ile 532 nm dalga boylu sürekli modda çalışan lazer kullanılmaktadır. Baki LIBS sistemi; Bor Enstitüsü ve ETİMADEN Kırka tesisleri için Bor endüstriyel analiz sistemi olarageliştirildi. TÜBİTAK UME için laboratuar tipi LIBS olarak geliştirildi. American University of Sharjah (United Arab Emirates) için laboratuar tipi LIBS olarak geliştirildi. ASELSAN için uzak mesafeden malzeme tespiti ve element analiz için savunma sektörüne yönelik geliştirildi. Baki Spektrometre Saarland Üniversitesi INM malzeme enstitüsü için ince film analizine yönelik 200-900 nm olarak tasarlanıp geliştirildi. Baki Spektrometre Yeditepe Ünversitesi için Plazma ortamlarının araştırılmasına yönelik 200-1100 nm olarak tasarlanıp geliştirildi. Geliştirdiğimiz Ürünler...

UV-VIS-NIR Spektrometre

 • Dalgaboyu 200-2500 nm arasında isteğe göre tasarlanıp üretilmektedir.
 • 150, 300, 600, 1200, 2400 ve 3600 line/mm gratingler kullanılmaktadır.
 • Nd:YAG lazer ve harmonikleri, Er:YAG, ve Ho:YAG lazerlerinin spektrumlarını analiz etme kapasitesine sahiptir.
 • Yansıma, soğurma ve geçirgenlik ölçümlerine uygundur.

Elektromanyetik spektrumun 200 nm-1100 nm spektral bölgesinde spektrumları kaydeden UV-VIS-NIR spektrometredir. UV-NIS-NIR spektrometre kaynaktan yayılan ışığı net bir spektrum halinde elde etmek için kullanılan Czerny-Turner tasarımında, yansıtma, soğurma, geçirgenlik, yüzde geçirgenlik, ölçümlerini içermektedir. Yayınım spektrumları LIBS analizlerinde, Raman ölçümlerinde, plazmanın fiziksel özelliklerinin incelenmesinde, gaz-deşarj ölçümlerinde ve fizik laboratuarlarında, soğurum spektrumları ise kimya laboratuarlarında kullanılmaktadır.

Kullanılan grating iz yoğunluğuna bağlı olarak spektrometrenin çözünürlüğü ve spektral bant genişliği değişmektedir. UV-VIS-NIR spektrometrenin spektral çözünürlüğü 0.175 nm – 0.07 nm (150 çizgi/mm – 3600 çizgi/mm), Czerny-turner tasarımında 100 mm odak uzunluğuna sahip aynalar kullanılmıştır. Detektör olarak kullanılan CCD dizi kamera USB uyumlu, harici güç kaynaksız olarak çalışır. 3648 piksele sahip CCD dizinin piksel boyutu 8 x 200 µm’dir. Kullanıcı tarafından kalibrasyona uyumlu ve Türkçe arayüzlü yazılım desteği verilmektedir.

LIBS Teknolojisi

LIBS malzeme analiz sistemi;

 • Nanosaniye atımlı Nd:YAG lazer,
 • 200-900 nm dalga boyu aralığında yüksek çözünürlüklü spektrometre sistemi,
 • Yakın ve uzak mesafe lazer odaklama ve ışın toplama sistemi bulunmaktadır.
* Atom numarası Z=1 ile 90 arası tüm elementler tespit edilmektedir.

Raman Spektroskopisi

 • 785 nm, 532 nm CW uyarma lazeri
 • 532 nm, 355 nm nanosaniye atımlı lazerlere sahiptir.
 • Polimer ve biyolojik numunelerin ölçümlerine uygundur.

Lazerle Nanopaçacık

Lazerle üretilen nanoparçacıklar;

 • Au, Ag, TiO2 ve ZnO nanoparçacıklar
 • 12 nm -150 nm boyutlarında
sıvı içinde üretilmektedir.

Renk ölçümü

 • Görünür bölge spektrometre ile nesnelerin renkleri ölçülmektedir
 • Sistem istenildiğinde hyperspektral görüntüleme içinde
 • tasarlanabilmektedir.

Renk Ölçüm Cihazı, renk / ışık ölçümü ve gövde / ürünlerin renk ölçümleri için kullanılmaktadır. Renk Ölçüm Cihazı ile renk farklarını isteğe bağlı olarak L d*a*b*, L*C*H* ve Delta E*ab cinsinden görüntüleyebilirsiniz. Sunduğumuz Renk Ölçüm Cihazın kullanım alanı: Endüstri, tarım, gıda, atölye, fotoğrafçılık.

Renk Ölçüm Cihazı çoğunlukla boya üreticileri, mimarlar ve tasarımcılar tarafından renk kıyaslama (renk kartlara, NCS, RAL, HKS) için veya boyaların daha sonraki karıştırması, örnek parçaların üstündeki eski boya tabakası, için kullanılmaktadır.