Projelerimiz

Çeşitli kurumlar tarafından desteklenen projelerimiz...

Lazerle Malzeme Analizi
Spektroskopi Cihazı

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı(TEKNOGİRİŞİM)
tarafından desteklenmiş olup
(05/04/2010-05/04/2011) bitmiştir.

Lazer Etkileşimli
Ultraviole/Görünür/Kızılötesi
(200nm- 2500nm) Bölgelerinde
Ölçüm Yapabilen Geniş Band
Zaman Çözünürlüklü
Spektrometre Tasarımı ve Yapımı

7100478 01/10/2010 30/09/2011 TÜBİTAK - TEYDEB

Lazerle Uyarmalı Raman
Spektrometresi Tasarımı ve Tıp
Alanında Uygulamalarının
Gerçekleştirilmesi

15/03/2012 15/07/2013 Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı(SANTEZ)

Nano Boyutlu Kaplamaların
Üretiminde Düşük Atom Ağırlıklı
Elementlerin Analizi için LIBS
Temelli Kontrol Sistemi

01/07/2013 30/06/2016 TÜBİTAK – TEYDEB (1509)

Polimer Malzemeleri Lazer ile
Mikro Ölçekte İşleme Sistemi
Tasarım ve İmalatı

7100867 01/01/2011 30/06/2012 TÜBİTAK - TEYDEB

Bilgisayar Kontrollü Mermer
Kesme Makinesinde Kullanılarak
Hafızalı Alaşımlı Şeritlerin Lazer
ile Kaynak Edilmesi-SOLECUT.

01/01/2013 31/12/2014 TÜBİTAK – TEYDEB (1509)

Endüstriyel Fiber Lazer İle Delme
Ve Kesme İşlemleri İçin CNC
Lazer Kesme Hattının Tasarımı
Ve Gerçekleştirilmesi

01/01/2013 31/12/2014 TÜBİTAK – TEYDEB (1511)

Hafif Kompozit Malzemelerin
İşlenmesi için Teknolojik Makine
ve Takım Geliştirme. FUTURIA

01/07/2014 30/06/2017 TÜBİTAK – TEYDEB (1509)