BÖBREK TAŞI ANALİZİ

ÜRİNER SİSTEM (BÖBREK ve MESANE) TAŞI BELİRTİLERİ

Dünya nüfusunun yaklaşık %10'u hayatları boyunca belirli dönemlerde böbrek taşı hastalığı geçirmektedir. Böbrek taşı oluşumu en yaygın rastlanan hasta grubu:

 • Erkekler
 • 30 yaş üstü kişiler
 • Hareketsiz yaşantısı olanlar
 • Böbrek taşı olan kişilerin akrabaları
 • Daha önce böbrek taşı oluşmuş kişiler

Böbrek ve mesane taşları oluşurken her zaman belirti vermese de belirtilerden biri veya birkaçı varsa üriner sisteminizde taş olabilir.

 • Böbreklerde veya alt karında, kasılmalara neden olabilecek şiddetli ağrı,
 • Bulantı ve kusma
 • Yanma ve sık idrara çıkma isteği
 • Ateş, titreme ve zayıflık
 • Bulutlu veya kötü kokulu idrar
 • İdrarda kanhttp://aarogyaclinic.in/homeopathy-treatment-kidney-stone/

BÖBREK TAŞI ÇEŞİTLERİ

Taş oluşumuna neden olan idrarda bazı maddelerin konsantrasyonlarının aşırı yüksek olması, inhibitör olarak kabul edilen bazı maddelerin taşlı hasta idrarlarında daha az olması, matriks olarak kabul edilen bazı moleküllerin taş oluşumunu başlatıcı etkisi, aşırı güneş ışığı, beslenme özellikleri ve az sıvı alımı ile idrar Ph değişiklileri temel olarak belirlenen etmenlerdir.

Genetik faktörlere, diyet alışkanlıklarına, iklime, içilen suyun kalitesine ve yaşam tarzına bağlı olarak oluştuğu ifade edilen böbrek taşı çeşitleri Tabloda görülmektedir.


Tablo. Böbrek taşlarının sınıflandırılması [1].


İNORGANİK ORGANİK KARIŞIK
Kalsiyum Oksalat Monohidrat (COM) Magnezyum Amonyum Fosfat (Struvite) Kalsiyum Oksalat/ Ürik asit (CO/UA)
Kalsiyum Oksalat Dihidrat (COD/HAP) Ürik asit -
Kalsiyum Fosfat; hidroksilform (HAP) Sistin -
Karbonat form (Karbonat apatit) Ksantin -
Kalsiyum hidrojen fosfat (Brushite) - -

TAŞ TİPİNİN BİLİNMESİNİN ÖNEMİ

Böbrek taşı tipinin bilinmesi öncelikle oluşum mekanizması ve tekrar oluşumunun önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır, ayrıca sağlığınızla ilgili diğer sorunların belirlenmesinde de yardımcı olur.


Taş tipinin bilinmesi;

 • Taşın yeniden oluşmasını önleme,
 • Tedavi mekanizmalarını belirleme

açısından önem taşımaktadır.

Organik ve inorganik bileşime sahip böbrek taşları için uygulanan tedavi yöntemi ve diyet farklıdır. Özellikle organik-inorganik karışıma sahip böbrek taşlarının belirlenmesi yeniden taş oluşumunu engellemek için uygulanacak tedaviye yanıt verilmesi açısından önemlidir, bu sebeple böbrek taşları lazerle malzeme analiz yöntemleri (LIBS ve Raman spektroskopisi) ile belirlenmektedir [2, 3, 4].

Yapılan son araştırmalar böbreğinde taş oluşum hikayesi bulunan bir hastanın tekrar taş oluşturma yüzdesinin 5 yıl içinde %40-60 oranında tekrarlandığını göstermektedir, hastanın taş çeşidine göre tekrarlama oranı farklılık göstermektedir [5].

Böbrek taşları birden çok bileşimin kombinasyonundan oluşabilir, böbrek taşlarının tekrar oluşumunu engellemek için ürik asit, struvit, sistin ve kalsiyum okzalat taşlarında içeriğinin belirlenmesi ve ürologlar tarafından önerilen ilaç tedavisi ve uygulanan diyet farklılıkları ile taş çeşidinin bilinmesinin tekrar taş oluşma riskini en aza indirmek açısından da önemlidir. Bazı taş türlerinin tekrar oluşumunu önlemek için yeme alışkanlıklarının (diyetin) değiştirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

BÖBREK TAŞI ANALİZİ

Böbrek taşı analizi için ülkemizde; IR ve XRD yöntemleri kullanılmaktadır.


Taş tipinin ve taştaki eser elementlerin analizi için Lazerle Oluşturulan Plazma Spektroskopi ve Raman Spektroskopisi yöntemleri kullanılmaktadır. Böylece taşın hem elemental hem de moleküler yapısı hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.


Ayrıca, diğer yöntemlerde büyük boyutta taş gerekirken (en az leblebi tanesi büyüklüğünde), Lazer ile analiz yapılan LIBS ve Raman yöntemlerinde milimetre boyutunda taş (mercimek tanesi büyüklüğünde) olması yeterlidir.

Analiz Sistemi


Analiz Sonucu

BÖBREK TAŞI ANALİZİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1

Üriner sistem taşları gönderilmeden önce;

 • kan ve vücut sıvılarından su veya alkol ile arındırılmalı,
 • oda sıcaklığında kurutulmalı
 • ağzı kapalı plastik kutu veya ağzı kilitli poşet içine konulmalıdır.

2

Başvuru formundaki tüm bilgiler (hasta, doktor ve hastane ad ve iletişim bilgileri) doldurulmalı, kapalı kaptaki üriner sistem taşı ve banka dekontu ile birlikte adresimize gönderilmelidir.

3

Analiz sonucu hem hasta hem de doktorun eposta adreslerine gönderilecektir.

Analiz sonucunun onaylı çıktısı ayrıca hastanın posta adresine gönderilecektir.

Kaynaklar/Referanslar

[1] "Simple classification of renal calculi closely related to their micromorphology and etiology", Grases F, Costa-Bauzá A, Ramis M, Montesinos V, Conte A, Clin Chim Acta 322, 29-36, (2012).

[2] "Laser-induced Breakdown Spectroscopy Is A Reliable Method For Urinary Stone Analysis", Nazım Mutlu, Seyfettin Çiftçi, Turgay Gülecen, Belgin Genç Öztoprak and Arif Demir, Turkish Journal of Urology, 42(1), 21-26, (2016).

[3] "Analysis and Classification of Heterogeneous Kidney Stones Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)", B. Genc Oztoprak, J. Gonzalez, J. Yoo, T. Gulecan, N. Mutlu, R.E. Russo, O. Gundogdu, A. Demir, Applied Spectroscopy, 66(11), 66(11), 1353-1361, (2012).

[4] "Lazer ile Oluşturulan Plazma Spektroskopi Sisteminin Tasarımı, Endüstriyel ve Biyolojik Uygulamaları", Genc Oztoprak B., Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012).

[5] "Van Yöresindeki Staghorn Böbrek Taşlarının Biyokimyasal Analiz Sonuçları ve Bakteriyolojik Cesitliliği", Kus A., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uzmanlık Tezi, (2008).